გოგირდის გარეშე ქაღალდი

  • გოგირდის გარეშე ქაღალდი

    გოგირდის გარეშე ქაღალდი

    გოგირდის გარეშე ქაღალდი არის სპეციალური საფენი ქაღალდი, რომელიც გამოიყენება PCB ვერცხლის პროცესში მიკროსქემის დაფის მწარმოებლებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქიმიური რეაქცია ვერცხლსა და გოგირდს შორის ჰაერში.მისი ფუნქციაა თავიდან აიცილოს ქიმიური რეაქცია ვერცხლის პროდუქტებში და ჰაერში არსებულ გოგირდს შორის, რათა პროდუქტები გაყვითლდეს, რაც გამოიწვევს არასასურველ რეაქციებს.პროდუქტის დასრულებისას გამოიყენეთ უგოგირდო ქაღალდი პროდუქტის შესაფუთად რაც შეიძლება მალე და ატარეთ გოგირდისგან თავისუფალი ხელთათმანები პროდუქტთან შეხებისას და არ შეეხოთ ელექტრონულ ზედაპირს.