ჟანგგამძლე ქაღალდი

  • ჟანგის საწინააღმდეგო VCI ქაღალდი

    ჟანგის საწინააღმდეგო VCI ქაღალდი

    VCIჟანგის საწინააღმდეგო ქაღალდი იხვეწება სპეციალური პროცესით.შეზღუდულ სივრცეში, ქაღალდში შემავალი VCI იწყებს ანტიჟანგის გაზის ფაქტორის სუბლიმაციას და აორთქლებას ნორმალურ ტემპერატურასა და წნევაზე, რომელიც დიფუზირდება და აღწევს ანტიჟანგური ობიექტის ზედაპირზე და ადსორბირებს მას და ქმნის მკვრივ დამცავ ფენას ერთი მოლეკულის სისქით. , რითაც მიაღწია ანტიჟანგის მიზანს.