ერთჯერადი უქსოვი დამცავი ტანსაცმლის მტვრისგან გამწმენდი სამ ცალი კოსტიუმი