სუფთა ოთახის ქაღალდი

  • სუფთა ოთახის ქაღალდი

    სუფთა ოთახის ქაღალდი

    Cleanroom Paper არის სპეციალურად დამუშავებული ქაღალდი, რომელიც შექმნილია ქაღალდის შიგნით ნაწილაკების, იონური ნაერთების და სტატიკური ელექტროენერგიის წარმოქმნის შესამცირებლად.

    იგი გამოიყენება სუფთა ოთახში, სადაც იწარმოება ნახევარგამტარები და მაღალტექნოლოგიური ელექტრონული აღჭურვილობა.